Neuroterápia és biofeedback...a modern agykontroll Békéscsabán.

Blue Orange Black

Bejelentkezés, további info:
(+36)(30) 60-58-58-9

Hipnózis és fájdalom.

hypnosis-painA klinikai gyakorlatban a fájdalmat nem maga a testi történés, hanem a hozzá épült régi, tudattalanba söpört, feldolgozatlan élmények tartják életben. Az átélt mély érzelmek, emléknyomok, és a kiváltó események kontextusa együttesen alkotja azt a mátrixot, ami a beteg hiedelmeit formálja, és fenntartja a fájdalom-viselkedést. Nevezhetjük e bonyolult szövedéket a beteg személyiségének is. A krónikus fájdalom tehát valójában csak akkor oldódik, ha tulajdonosa átfejlődik azon a ponton, ahol az létrejött. Mindannyian megtapasztalhatjuk, milyen nehéz átlépni saját árnyékunkon. A személyiségfejlődés hallatlan nehézségét az adja, hogy kíméletlen őszinteséggel kell szembenézni saját hibáinkkal és fájdalmas érzelmeinkkel. Nincs más igazi út, csak az önismeret útja.

Az emberek többsége sajnos a hosszú és rögös út első lépéséhez sem veszi a bátorságot. Kitart egy önbecsapás, téveszme, illúzió mellett. Személyes sértést érez, ha a fájdalom mögött többet is keresni kívánunk, mint beteg testrészeket. Elutasítóvá válik, mert saját kínzó fájdalmának valóságos élményét érzi megkérdőjelezve. Paradox módon ragaszkodik a fájdalmához és a betegségeihez. Érthető ez a ragaszkodás, hiszen a fájdalom-élmény pontosan azért maradt életképes, mert sikeresen leplez valami még fájdalmasabbat.

A visszatérő, ciklikus fájdalom-viselkedés gyógyulásának első lépése a legnehezebb. Annak elfogadása, hogy felelős vagyok saját panaszaimért. Az őszinte szembenézés bátorsága nélkül nincs fejlődés - csak önbecsapás.

A fejlődésre elkötelezett bátor harcos vezetőkre és bajtársakra szorul. Nélkülük szinte lehetetlen több évtizede begyakorolt hiedelmeket, kondíciókat átírni, gyilkos és öngyilkos érzelmekkel szembenézni, pusztító és önpusztító viselkedéseket korrigálni. A leghasznosabb vezető egy képzett, ügyes pszicho-terapeuta.

Imaginatív technikák és hipnózis.

hypnosisA képzelettel és a hipnózissal dolgozó terápia mélyebbre hatol, mint a beteg rögzült hiedelemrendszere. A fájdalom mögött lapuló szimbólikus-analógiás összefüggéseket megragadva képes átírni a fájdalom élményét. Hangsúlyozni kell, hogy az agyban nincs egy jól körülítható fájdalom-központ, melynek működése jelezné a kínzó fájdalom-élményt. Összeszokott, együttműködő agyterületek hálózata van, melyek egyéni mintázatba rendeződve hívják elő a fájdalom megélését. A kutatások szerint a hipnózis során alkalmazott céltudatos szuggesztiók célirányosan képesek befolyásolni agyunkban az élmény kialakításában részt vevő területek működését (gyrus cingulatus anterior, insula, somatoszenzoros agykéreg). (Hofbauer, 2001.) Mit jelent mindez? Azt, hogy megbontható a fájdalom-mátrix, az agy jellegzetes mintázata, mely a szenvedéshez kapcsolódik. A figyelem átterelhető egy elveszített végtagból a kézfejbe, melynek megsímítása csillapíthatja a fájdalmat. A kísérő érzelmeket kezelő limbikus rendszer hipnotikus befolyásolásával átalakul a fájdalom megélése, és csökken a szenvedést okozó komponense ("fáj,  de nem érdekel").

A hipnózis és fájdalom kapcsolata fordítva is működik, és ez mély bepillantást enged a krónikus fájdalom lelkivilágába. A fájdalomélmény elképzelése, illetve a szuggerált fájdalom hatására ugyanaz a fájdalom-mátrix képe jön létre az agyban, mint egy ténylegesen átélt fájdalom esetén. (Derbyshire, 2004) A hipnotikus szuggesztió nem csak fájdalmat, hanem például a színlátás megváltozását is képes létrehozni, az illúziónak megfelelően módosult agyműködéssel. (Kosslyn, 2000) Fenti kísérleti tanulmányok analógiájára természetesen létre hozható az agyban a nyugodt, relaxált és fájdalommentes állapot illúziója is, ami egy fájdalombeteg esetében tulajdonképpen nem kevesebb, mint a terápiás hipnózis célja. A tudományos irodalom egyre szélesebb alapon igazolja: krónikus fájdalom kezelésében megalapozott helye van a hipnózisnak. (Dillworth 2010)

A hipnoterápia hatására az EEG-aktivitás jellegzetesen változik. A fájdalom-mátrixban tevékeny agyterületek felett az aktív tevékenységet a béta-hullámok jelenléte reprezentálja. A tanulmányok szerint a hipnózis során a gyors hullámokat fokozatosan egyre lassabb alfa, majd théta hullámok váltják fel, miközben a jellegzetesen nyugodt, relaxált állapot beáll. A lassulás kifejezetten jellemző a homloktáji agyterületen, ami rendre részt vesz a krónikus fájdalomélményben. (Williams 2001, Fingelkurts 2007) Ezek a tanulmányok összekötő kapcsolatot jelentenek a sikeresnek bizonyuló hipnoterápia, és az alfa-théta neurofeedback között, hiszen utóbbi jól dokumentálhatóan és rendkívül hatékonyan képes az a EEG-tevékenységet lelassítani. Az adatok alapján a krónikus fájdalom kezelésében ígéretes lehetőségnek tűnik a neuroterápia is.

Mit remélhető a hipnoterápiától?

A hipnózis nem csodaszer, de egy jól megalapozott eszköz a krónikus fájdalom kezelésében. Az emberek hipnotizálhatósága változó - egyféle jellemző karaktervonás - ez pedig befolyásolja az eredményt. Az eredményes kezelés nyomán a napi fájdalom-epizódok intenzitása jelentősen csökken. A terápiás ülések felidézésével a beteg képessé válik önhipnózissal egy addignál komfortosabb állapotba juttatni önmagát. A hipnoterápia nem pusztán a fájdalom-élményre irányul, hanem a beteg kórtörténetéből adódó érzelmi-gondolati tartalmakra és a fájdalom ciklusát fenntartó viselkedésre is. Sokszor ezek együttesen sem képesek elvarázsolni a komplex, makacs fájdalom-betegséget, de segíthetik azt élhetőbbé tenni.