Neuroterápia és biofeedback...a modern agykontroll Békéscsabán.

Blue Orange Black

Bejelentkezés, további info:
(+36)(30) 60-58-58-9

Pszichoterápia a fájdalom ellen.

pain-psychoA krónikus fájdalom kínját rendszerint nem maga a testi történés, hanem a hozzá épült régi, tudattalanba söpört, feldolgozatlan élmények tartják életben. 6-8 hét alatt gyakorlatilag minden testi trauma meggyógyul, de nem ritkán marad a fájdalom. Az átélt mély érzelmek, emléknyomok, és a kiváltó események kontextusa együttesen alkotja azt a mátrixot, ami a beteg hiedelmeit formálja, és fenntartja a fájdalom-viselkedést. Az emlékek, érzelmek és viselkedés bonyolult szövedékét a beteg fájdalomként éli meg, és ez az élmény részévé válik a személyiségének. Senki sem születik fájdalom-betegnek. Ez tanult viselkedés.

A krónikus fájdalom tehát valójában csak akkor oldódik meg, ha szenvedője átfejlődik azon a ponton, ahol az létrejött. Mindannyian megtapasztalhatjuk, milyen nehéz átlépni saját árnyékunkon. A személyiségfejlődés hallatlan nehézségét az adja, hogy kíméletlen őszinteséggel kell szembenézni saját hibáinkkal és fájdalmas érzelmeinkkel. Nincs más igazi út, csak az önismeret útja. (Az őszinteség szükséges, de korántsem elégséges feltétele a személyiségfejlődésnek. Őszintén felvállalja sok férfi, hogy ösztönein nem tud túllépni. Boldogságához nincs szüksége egyébre mint anyagi biztonság, egy jó kocsi és formás nő. Ez a vállalás egyúttal azonban a fejlődés határait is kijelöli. A bankszámla lehet kövérebb, a kocsi gyorsabb, a cici hegyesebb. De a korlát marad.)

Az emberek többsége sajnos a hosszú és rögös út első lépéséhez sem veszi a bátorságot. Kitart egy önbecsapás, téveszme, illúzió mellett. Személyes sértést érez, ha a fájdalom mögött többet is keresni kívánunk, mint beteg testrészeket. Elutasítóvá válik, mert saját kínzó fájdalmának valóságos élményét érzi megkérdőjelezve. Paradox módon ragaszkodik a fájdalmához és a betegségeihez. Érthető ez a ragaszkodás, hiszen a fájdalom-élmény valójában azért maradt életképes, mert évek során át sikeresen leplez valami még fájdalmasabbat.

A visszatérő, ciklikus fájdalom-viselkedés gyógyulásának első lépése a legnehezebb. Annak elfogadása, hogy felelős vagyok saját panaszaimért. Az őszinte szembenézés bátorsága nélkül nincs fejlődés - csak önbecsapás. A fejlődésre elkötelezett bátor harcos vezetőkre és bajtársakra szorul. Nélkülük szinte lehetetlen több évtizede begyakorolt hiedelmeket, kondíciókat átírni, gyilkos és öngyilkos érzelmekkel szembenézni, pusztító és önpusztító viselkedéseket korrigálni. A leghasznosabb vezető pedig egy képzett, ügyes pszicho-terapeuta.

A hagyományos freudi, analitikus terápia nem túlságosan eredményes a krónikus fájdalommal szemben.

Viselkedés terápiák, operáns kondícionálás.

A jellegzetes fájdalom-viselkedés átalakítását célzó pszichoterápia nem foglalkozik a beteg élményeivel. Arra épít, hogy minden újszülött többé-kevésbé komplett, de egyébként „szűz” fájdalom-érzékelő apparátussal jön világra, és a jellegzetes viselkedési torzulásokat az aktuális társadalmi-kultúrális befolyásoktól erősen függő, későbbiekben tanult minták hozzák létre. Winetounak arcizma sem rezdül, ha a sápadtarcú tüzes vassal piszkálja, mert egy indián attól férfi, ha arcizma sem rezdül a fájdalomtól. Mifelénk ellenben a hasfájós kisiskolás hamar megtanulhatja, hogy ha panaszkodik, akkor aznap nem kell iskolába mennie, és elviselni a kiégett, türelmetlen tanító néni durvaságát. Az élményvilág és a viselkedési minták hamar összekapcsolódnak, rögzülnek, és esetleg csak évtizedek múlva derül ki: a későbbi nagylány rendszeres alhasi fájdalmai erősen összefüggenek például párkapcsolati problémáival.

A viselkedésterápia nem keresi eme összefüggéseket. Arra fókuszál, hogy a krónikus fájdalommal jellegzetes viselkedési minták járnak együtt. Álláspontja szerint: változtassuk meg a viselkedést, és változni fog maga a fájdalom is! A terápia leginkább az operáns kondícionálás eszközeit alkalmazza, és meglehetősen sikeresen képes a fájdalommal összefüggő viselkedést átformálni. Azonban a technikának komoly korlátai vannak: attól hogy valaki többé nem viselkedik úgy, mintha fájdalmai lennének, maga a fájdalom megélése alig változik. A vizsgálatok szerint leginkább a viselkedés-terápiákkal gyakorta kombinált relaxációs tréning hozza a valódi terápiás eredményt.

A kognitív terápiákról.

Az utóbbi évtizedekben népszerű irányzat a fájdalom dimanikus megközelítésén alapul. A krónikus fájdalom egy komplex jelenség, amiben jellegzetes mintázat szerint alakul a fájdalom észlelése, a hozzá kapcsolódó érzelmi-gondolati tartalmak, emléknyomok, hitvilág, elvárások és maga a viselkedés. Mindezek egy jellegzetes fájdalom-sémába rendeződnek. A fájdalom megélését erősen befolyásolják a vele társuló kognitív mintázatok. A krónikus fájdalmat kísérő, diszfunkcionális gondolati tartalmak erős rokonságot mutatnak a depresszióban jellegzetesen kimutatható káros gondolat-automatizmusokkal. ("Ez a fájdalom egyszerűen elviselhetetlen. Képtelen vagyok megbirkózni vele. Múlt hétvégén is borzalmas volt. Most sem lesz másként.") A kognitív terapisták szerint a fájdalom megélését alapvetően megváltoztatja, ha átalakulnak a hozzá kapcsolódó hiedelmek és gondolatvilág. A terápia a reményvesztettség, tanult tehetetlenség érzése helyett az önbizalom, magabiztosság élményét kívánja felerősíteni, ahol a beteg nem a fájdalom tehetetlen és passzív játékszere, hanem aktív formálója saját életének. A belső erőforrások ilyetén mobilizálása segíthet a fájdalmakkal küzdő betegeken, de azért megvannak a korlátai. A kognitív megközelítés alakíthat a belső megéléseken, de a fájdalom-betegségnek olyan érzelmi-hangulati mélységei vannak, amit ritkán képes átalakítani egy tisztán gondolati síkon vezetett terápia.

Relaxációs, meditációs technikák.

Az autogén tréning, a progresszív relaxáció, és minden izomlazulást segítő változatuk ugyanazt eredményezi: a stressz miatt feszülő izomzat tónusának csökkentésével a stresszt csendesíti. Ugyanezt teszi rendkívüli hatékonysággal a biofeedback tréning. A stressz csökkenésével megváltozik a krónikus fájdalom jellegzetes tudati állapota, mely stressz-érzelmek-emléknyomok-testérzetek bonyolult elegye. A változással mozdul a fájdalom élmény. A relaxáció eredményessége klinikailag bizonyított. Paradox módon e tanulmányokat eleinte a viselkedés-terápia tesztelésére tervezték, és az eredmények vizsgálata mutatta ki, hogy a fájdalom csökkenése leginkább a relaxációs tréningnek köszönhető.

A meditáció a keleti szellemi hagyományok legnagyobb ajándéka. A meditáló tudatállapotok között hajózik. Természetesen ezzel agyának működési mintázata is módosul, így a fájdalom-mátrix is átalakul. A meditáció nélkülön minden misztikát: egy mindenki által elsajátítható gyakorlati tudás. Legkomolyabb referenciája Jon Kabat-Zinn, aki 1979. óta propagálja a "mindfullness" meditációt a stressz és krónikus fájdalom kezelésére. Úttörő munkája nyomán Amerikában ma már 200-nál több egészségügyi intézmény alkalmazza sikeresen a krónikus és daganatos fájdalmak csillapítására a meditációt.

A fájdalom-mátrix megbontását kiválóan segítik a relaxációs és meditációs technikák, de a gyógyuláshoz szükséges igazán mélyreható személyiség-fejlődést leginkább a módosult tudatállapotot, hipnózist alkalmazó pszichoterápia támogatja.