Neuroterápia és biofeedback...a modern agykontroll Békéscsabán.

Blue Orange Black

Bejelentkezés, további info:
(+36)(30) 60-58-58-9
Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com

Egészségfilozófia.

"Az orvostudomány annyit árul el számunkra gyógyulás,
szenvedés és haldoklás folyamatának értelméről,
mint a vegyelemzés egy cserépedény esztétikai értékéről."
(Ivan Illich: Limits to Medicine)

Az emberben születésétől megtalálható az egészséges, szenvedésmentes élethez szükséges minden képesség. A boldogságtól csakis saját tudatlanságunk választ el. Egyéni életutunk határozza meg, hogy képességeinkből mennyit bontakoztatunk ki - halálunkig tartó fejlődésünk során.

A betegség egy változást és fejlődést követelő jelzés. A test először csak kellemetlen tünetekkel, majd egyre komolyabb betegségekkel tudatja velünk: letértünk a fejlődésünk kijelölt útjáról. A betegség akkor gyógyul, ha felismerjük a mögötte lapuló erőket, megértjük a jelentését, és ennek megfelelően vezetjük tovább életünket. Egészségfilozófiánk központi fogalma a stressz, mely tágabb értelmezésében minden betegség mögött feltalálható.

A stressz nem a környezet kihívása. A stressz a változó környezet és saját hajlíthatatlanságunk között támadó feszültség. Ez a szorítás csak úgy oldható fel, ha változunk, és alkalmazkodunk - tehát fejlődünk. A stressz életünkben kikerülhetetlen.  De tanulható, hogyan reagálunk rá.

Testünk kifinomult érzékelő szerkezetként jelzi a stressz okozta feszültséget. Egy alig észrevehető kézremegés, futó izommerevség, fejfájás, enyhe emésztőszervi diszkomfort, indokolatlan fáradtság - és a testi tünetek végtelen sora lehet az első finom jele annak a testi-szellemi vagy szociális hiányállapotnak, mely az egészségünket fenyegeti. 3monkeysMivel kultúránk nem készít fel bennünket e finom jelzések helyes értelmezésére, a tüneteket elnyomjuk (ebben páratlanul hatékony a nyugati orvoslás), és rendületlenül romboljuk tovább egészségünket. A süket fülek politikája miatt testünk fokozatosan elveszíti kifinomult érzékelő funkcióját, és az egyre erősödő jelzések vételére sem lesz alkalmas. Így lesz csodálatos élettanunkból kórélettan, egészségünkből pedig egyre durvább betegség.

A neuroterápia olyan eszközök gyűjteménye, melyek az elme és érzelmek oldaláról segítik helyre állítani a test egészségét. A biofeedback (és ennek speciális formája, a neurofeedback) az eltompult, beteg és tunya test számára hangos, érthető üzeneteket kiabál a gyakorló fülébe. A technika érzékelői pótolják, kiegészítik érzékszerveinket. Megmutatják, hogyan romboljuk magunkat kontrollálatlan gondolataink, érzelmeink és viselkedésünk miatt. A biofeedback minden formája hatékony elmetorna, agytréning, testkontroll, önszabályozás, tudományos agykontroll. Eszközeivel visszaállítható a test érzékenysége, így a stressz kezelhetővé válik, a belőle kifejlődő betegség pedig megoldható feladattá szelidül.

 A neuroterápia és biofeedback alapgondolata kívül esik a mai orvostudomány látókörén, de nem is természetgyógyászat. Az élettan tudományára épülő holisztikus gyógyászati technika, mely test és szellem harmonikus együttműködését helyreállítva segíti a gyógyulást. A komplett "mind-body healing" jelentősége akkor értékelhető igazán, ha megértjük hol tévedt vakvágányra a nyugati orvoslás.status-medium

Hol a gyógyulás?

Az egészből kivált, formát öltött (megnyilvánult) ember egységből kétségbe esett, így eredendően beteg. Az egészség nem több (de nem is kevesebb) mint egy elképzelt idea, egy jövőbeli virtuális valóság - visszatérés az egységbe. Egyesülés a szentlélekkel, megdicsőülés, szatori, nirvána, megvilágosodás. Az egészség harmonikus egyensúlyi állapotot jelent külső és belső, test és lélek, mikro- és makrokozmosz között. A panaszok és tünetek formájában mutatkozó betegség lényegében testünk vészjelzése: letértünk a fejlődés ösvényéről, életünk nem a megfelelő mederben folyik. Környezetünk folyamatos kihívásokkal késztet bennünket változásra, melynek elmaradása fejlődésünk elakadását jelzi. Ha a betegséget megfelelően értelmezzük, akkor a tünetek segítenek visszatérni a helyes kerékvágásba, és megértjük hogy hosszabb-rövidebb jelenlétünk az élet színpadán nem egyéb, mint tanulmányi kirándulás. Az önfejlesztés és tanulás lehetőségének maximális kihasználásával életünk tartalommal telítődik, és sorsunk kiteljesedik. Ha ellenben gyógyulásunkat mástól várjuk, a gyógyítás pedig pusztán a tünetek elkendőzésére szorítkozik, akkor egyre durvább betegségek formájában tárul elénk a valóság, ennek tagadása pedig végül egy szomorú, üres és elvesztegetett életutat jelöl ki.

A jó élet tehát folyamatos tanulás. Ennek jegyében az orvos feladata a tünetek helyes értelmezése, a lecke bemutatása, és a kijelölt irány kitűzése. A beteg feladata az aktív tanulás, gyakorlás és önfejlesztés, melynek végén sikeres esetben a betegség feleslegessé válik: elmúlik, gyógyul. A gyógyító és gyógyuló aktív partneri viszonyban együttműködik a gyógyulás érdekében.

A biofeedback és neuroterápia teljes eszköztárát kínálja ennek a szemléletnek: modern informatikával támogatott, aktív tanulásra és önfejlesztésre épülő tréning.

A gyógyulás spirituális tartalmának megértése mellett meg kell tanulnunk értelmezni biológiai örökségünket. Az évmilliók alatt mai formáját elnyert ember az afrikai szavannákon edződött. Nem arra tervezték, hogy üres szócsatákban alulmaradva alkoholba oldja feszültségét, vagy órákon keresztül forgalmi dugókban araszoljon. Feszítő problémáink ma pszichés természetűek. Civilizációs normáink nem engedik, hogy kellemetlen főnökünk orrába csapjunk, vagy az elénk tolakodó autós szélvédőjének betörésével szabaduljunk a ránk nehezedő nyomástól. Testünket fizikai stresszre tervezték, ellenben napestig pszichés stressz elviselésére kényszerítjük. Ez a konfliktus megbetegít. A krónikus stressz kezelésének új technikáit kell elsajátítanunk, és a passzív betegszerep helyett saját energiáinkat kell mozgósítanunk egy egészségesebb életért. Ebben a tanulási folyamatban hatékony segítség a biofeedback tréning.

Oldalainkon megmutatjuk, hogyan teremthet egészséget a legkorszerűbb technikával támogatott agykontroll, vagy a professzionális stressz-kezelés. Hosszú, rögös utat mutatunk, de valódi egészségbe vezetőt. Jöjjön tovább, amennyiben hajlandó a mély vízbe vetődni!