Neuroterápia és biofeedback...a modern agykontroll Békéscsabán.

Blue Orange Black

Bejelentkezés, további info:
(+36)(30) 60-58-58-9

Alfa-théta mélyterápia

A betegek azért betegek,

mert rossz a viszonyuk a tudatalattival.

(Milton H. Erickson)

oceanA modern hipnoterápia idézett atyja tökéletesen megértette: egészségünk kulcsa a tudattalan működéseink kontrolljában rejlik. Tudatosnak és racionálisnak véljük magunkat, valójában azonban életünk túlnyomó részét automatikus, tudattalan folyamatok irányítják. A legkomolyabb mentális erőfeszítésünk idején agyunk mindössze 1 százalékkal fogyaszt több energiát, mint a legmélyebb alvás idején. Ez rávilágít tévedésünkre, és elárulja, hogy 99 százalékban öntudatlan agyműködésre alapozzuk mindennapi választásainkat ugyanúgy, mint életünk nagy döntéseit.

Gondolatfoszlányok és érzések hatalmas óceánja dolgozik mindannyiunk elméjében. A víztömeg mélyén rejtett áramlatok húzódnak, és ezek a mozgások húzzák, sodorják magukkal gondolatainkat, befolyásolják döntéseinket, meghatározzák hogyan látjuk a világot, miként reagálunk annak kihívásaira. Az óceán irdatlan víztömegéből csak egy csekély töredék jut a felszínre, pillanatokig időzik, majd ismét a mélybe fordul. A vízfelszín hullámainak megvillanó taraján a tűnő hab jelképezi gondolatainknak tudatos rétegét, mely futó, pillanatnyi és megállíthatatlan.

E múlékony tudatos pillanatokban lehetőségünk nyílik szándékos gondolatfüzérek összeállítására, logikai összefüggések elemzésére, kauzális kapcsolatok feltérképezésére. A gondolkodás, kogníció folyamatának tudatos irányításával lehetővé válik a kártékony, életünket korlátozó hibás minták, kondíciók felülbírálása, átalakítása - s ez minden kongnitív pszichoterápiának alapja.

A lineáris jellegű, ok-okozati gondolkodás azonban nem segít a mélyben rejlő összefüggések felismerésében. A háborgó vízfelszín tajtékja eltakarja előlünk a mélység titkait. Miként a víz mélyére is csak akkor pillanthatunk, ha felszíne elcsendesedik, úgy a lelkünk mélyén tudattalanul lappangó, szimbólikus-analógiás összefüggések is csak akkor válnak hozzáférhetővé, ha tudatos elménk lecsendesedik.

Ez a mélység rejti kreatív képességeinket. Csíkszentmihályi flow állapota, a laza és relaxált testi-szellemi elmélyültség, az ima mélysége, az álom-ébrenlét twilight-zónájában táncoló tudat, a meditáló belső csendje, a mély hipnózis módosult tudatállapota egyazon agyműködési mintát utánoz. Az agykéreg megpihenése mellett felszabadulnak a mélyben lappangó végtelen, öntudatlan forrásaink. Ebből az erőből táplálkozik minden spirituális gyógyulás, ebben az analógiás-szimbolikus téridőben dolgozik minden szellemi gyógyító. Ez az öngyógyulás mélysége.

Az alfa-théta neurofeedback tréning erre a feltáratlan területre kalauzol. Az elme lecsendesedését az agykéreg felől elvezetett elektromos jelek lassulása jelzi. Az EEG előbb alfa hullámokat mutat, majd a további lassulást a théta hullámok jelzik. Ha a tréning során ezeket jutalmazzuk, akkor a gyakorló folyamatos visszajelzést kap: jó nyomvonalon halad saját mélységei felé. (Itt egy 30 perces tréninget tekinthet meg.) Az alfa-théta neurofeedback egy ultra-gyors relaxációs-meditációs technika. Segítségével rövid úton juthatunk a tudattalannak olyan mélységeibe, ahol régen elfeledett összefüggések állhatnak össze, soha meg nem élt érzelmek nyernek jelentést és magyarázatot. A poszttraumás stressz áldozata védett, stabil környezetben kerülhet kontaktusba fájdalmas emlékével, hogy aztán azt átdolgozva megszabaduljon a trauma nyomasztó terhétől. A krónikus fájdalommal küszködő beteg kioltja agyában a fájdalom-élmény dübörgő mintázatát, miközben "hibernálja" túlműködő agykérgét. A gyakorló mély spirituális tapasztalás élményével gazdagodhat, a tágas horizon élménye pedig új perspektívába helyezheti addig mindent áthatónak vélt problémáit.

Az alfa-théta neurofeedback rendkívül hatékony technika a tudattalan megközelítésére. Egy stabil pszichoterápiás környezetben a mélyből felszínre kerülő tartalmak megértése, átélése és feldolgozása során azok a személyiség integráns részeivé válnak, ezzel segítve egy színes, összetett és egészséges személyiség-szerkezet felépülését.