Neuroterápia és biofeedback...a modern agykontroll Békéscsabán.

Blue Orange Black

Bejelentkezés, további info:
(+36)(30) 60-58-58-9

Az audio-vizuális stimuláció (AVS).

mindaliveAz audiovizuális stimuláció (AVS) elvében különbözik a neurofeedback terápiától. Utóbbi az agy saját hullámtevékenységét kívánja visszajelezni és módosítani, az AVS azonban kívülről jövő ingerekkel "kényszeríti" agyunkat egy bizonyos működési ritmus átvételére.

A hang- és fényingerekre agyunk magától értetődően reagál. Elég egy hirtelen fényvillanás, és az agy megfelelő területe (látókéreg, tarkótájék) felett egy apró elektromos jel mutatja a választ. Ezt a jól ismert elektromos kiváltott választ (evoked potential) az orvosi gyakorlat is felhasználja, pl. a hallás vizsgálatára (BERA: brain evoked response audiometry).

Ha pulzáló jellegű, ismétlődő ingert adunk, akkor az agy értelemszerűen ritmikus jellegű választ ad. Ha az alfa ritmus hullámtartományában adjuk az ingert, akkor agyunk az alfa hullám mintázatát fogja átvenni. Az AVS logikája egyszerű: ha tudati állapotaink az agy ritmusaiban tükröződnek, akkor a másként rezonáló agy más tudatállapotot jelent. Megfelelően megválasztott, ciklikus hang- és fényingerekkkel tehát a tudatállapotok megváltozathatók. Az agy rezgőképei, és a tudatállapotok közötti összefüggés ugyan nem ennyire egyszerű, mégis úgy tűnik: ha megfelelő a szembe villanó fény, és a fülbe vibráló hang, akkor változik az agyműködés. (Utóbbiról mindenkinek lehet egyéni tapasztalása, hiszen másféle tudatállapotban távozunk egy filharmonikus koncertről, mint a diszkó monoton gépzörejéből.)

Az audiovizuális stimulációra alkalmazott készülékek praktikusan egy napszemüvegből és fejhallgatóból állnak. Hozzájuk tartozik egy központi egység, ami a kívánt programnak megfelelően vezérli a kép- és hangingereket. A napszemüvegben keltett felvillanásokkal külön ingerelhető a két agyfélteke. Szemünk meglehetősen pontosan érzékeli és továbbítja a felvillanásokat, hiszen még egy 50-60 Hz válaszidejű monitort is vibrálónak látunk, az agy pedig átveszi az érzékelt vibrációt.

A vizuális ingerléstől eltérően, a hallás más ügy. Az agyműködés szempontjából fontos rezgéstartományban (pl. az EEG alfa hullámai: 8-14 Hz) vibráló hangot meg sem hallja az emberi fül. A nagyobb frekvenciájú, jól hallható hangok tartományában azonban pontosan meghalljuk a hangmagasságok különbségét, illetve az érkező hanghullám fáziskülönbségét. (Utóbbi képességünket használja ki pl. az 5.1 hangrendszer: a fáziskülönbségekbe kódolt hanginformációból tudjuk a moziban, hogy a fejünk felett elrepülő vadászgép a bal felső sarokból érkezett és a jobb alsó felé távozott.) A fáziskülönbséget tehát döbbenetes érzékenységgel észleli agyunk, és az információt a hangforrás betájolására használjuk. Hasonló érzékenységgel észleljük, ha a két fülbe eltérő hangmagasságú (rezgési frekvenciájú) hang sugárzik. Ha pl. az egyik fülbe 500 Hz, a másikba 507 Hz rezgésű hang érkezik, akkor agyunk a kettő közötti különbséget egy vibráló, 7 Hz-es hangként értelmezi, ami egybe esik a működő agy saját, théta rezgési tartományával. A két fülbe külön érkező, kevéssé eltérő hangrezgés neve: binaural beat. A technológia felhasználásával készített zene hallgatásával az agy a zenébe rejtett hangmagasság-eltérés frekvenciájára rezonál, amivel változik az agyműködés. A változó agytevékenységhez pedig változó tudatállapot kapcsolódik. Íme például egy mély relaxációt, meditatív állapotot serkentő zene, mely a théta agytevékenységet serkenti:

Az auditoros stimulációt a memória fejlesztésére is hatékonynak találták. Ismert, hogy a hosszú távú memóriánk a mély, lassú hullámú alvás fázisában épül fel. Friss kutatások szerint az emlékek rögzítése hatékonyabb lesz, ha az alvó agy lassú, delta hullámait zenei impulzusokkal erősítik meg. A zene lüktetését az agy saját hullámaihoz igazítják, így a zene lüktetése tovább erősíti a mély alvás jellegzetes agytevékenységét (a hipokampusz eredetű oszcillációt), amit az adatok szerint a memória megszilárdulása kíséri (ref).

Az audiovizuális stimuláció logikusan akkor a leghatékonyabb, ha a fény és a hanginger egymást erősítve, egyszerre érkezik. Így működnek például a kanadai Mind Alive cég termékei (lásd: kép). A készülékek az elérni kívánt hatásnak megfelelően (relaxáció, figyelemzavar) előre programozott hang és villanó ingereket adnak a két fülbe és a szemekbe. Az elérhető adatok szerint az átalakuló agytevékenység pozitív hatást vált gyakorlatilag a teljes betegség-spektrumban, amit a neuroterápia célozni kíván. A Mind Alive cég az egyik úttörő fejlesztője a vázolt technológiának. Termékeik hazánkban is elérhetők, saját tapasztalatom egyenlőre nincs használatukkal.

Kapcsolódó témák: