Neuroterápia és biofeedback...a modern agykontroll Békéscsabán.

Blue Orange Black

Bejelentkezés, további info:
(+36)(30) 60-58-58-9

Binaural beat és metazene.

binauralA binaural beat egy speciális hangtechnika, mely alkalmas az agyműködés célirányos befolyásolására. Speciális hangokból jön létre, melyet sztereo fejhallgatóval sugározhatunk a két fülbe. A technológiát az audio-vizuális stimuláció részeként is felhasználják, de önállóan is alkalmazzák speciális hanghordozókon. Itt egy kicsit jobban belemélyednék a hangok és az agyműködés kapcsolatába.

Minden zörej hang hat az agyműködésre. A zene még erősebben hat agyunkra, hiszen hangjai olyan rezonanciát keltenek bennünk, melyek képesek akár egészen mély érzelmeket megmozgatni. De mitől lesz zörejből zene? A kellemetlen zörejt és a zenei hangot éppen az különbözteti meg, hogy az utóbbiak rezonanciát képesek kelteni bennünk. A zenei hangokat szigorú matematikai tulajdonságok jellemzik: a hangmagasságok különbségei egész számú törtek, pl. az oktáv az alaphang 1/2 frekvenciáján szólal meg, a tiszta kvint alaphangja 2/3 frekvenciával rezeg. Két hang közötti hangerősséget a kettő hányadosának logaritmusaként érzékelünk, amit decibelnek nevezünk. A zenei hangok azért képesek különleges rezonanciát kelteni bennünk, mert ugyanolyan törvények szervezik a "szférák zenéjét", mint ami az agyunkban rezonáló milliárdnyi idegsejt tevékenységét hangolja össze. Az idegsejtek ritmikus oszcillációját, és hálózatba szerveződését tanulmányozó tudomány szerint döbbenetesen hasonló matematikai elvekre épül az agyműködés, a zene, a spontán kiépült internet, vagy éppen a körülöttünk szerveződő szociális pókháló. Az Einstein által végtelen intelligenciának nevezett teremtő erő munkál abban, ahogyan a zene hat agyunkra.

A magamfajta, matematika terén erősen tudatlan érdeklődő számára ez az agyműködés építési modelljéből mindössze annyi érthető: a zene és tudati állapotaink között törvényszerű kapcsolat van. A zene befolyásolja az agy működését.  Az idegsejtek működési rezonanciájával változik az éberség, alvás és ébrenlét ciklusa, a hangulat, és figyelem fókusza.

A binaural beat hangtechnika.

Az emberi fül a 20 Hz és 20.000 Hz közötti hangrezgéseket képes meghallani, de gyakorlatban leginkább a néhány száz-néhány ezer Hz közötti tartománnyal dolgozik. Az agy idegsejtjei ennél nagyságrendekkel lassabban együtt-rezgő csoportokba rendeződnek. Hogyan lehet a magasabb frekvenciájú, hallható hangokkal közvetlenül ingerelni az agyműködést? Úgy, ha a két fülbe sugárzott hang egymáshoz viszonyított magassága kicsit eltérő. Pl. egyik fülbe 500 Hz, másikba 510 Hz érkezik. Mindkét hang jól hallható, de valami mégsincs rendben. Az agy összezavarodik. (Hasonló élményt okoz a Doppler jelenség: a hozzánk közeledő mentőautó szirénája kicsit magasabb frekvenciával rezeg, mint a távolodó. De hogyan közeledhet és távolodhat egyszerre ugyanaz a mentőautó?) A két halántéklebeny hallókérge egymástól fogja kérdezni: mi ez a különbség? A hallásban részt vállaló agyterületek egymásnak dobálják a kérdést, és ennek eredménye egy auditoros illúzió lesz: másodpercenként 10 lüktető hangdobbanást hallunk. A két fülbe juttatott 10 Hz hangkülönbség tehát 10 Hz-es ritmusra gerjeszti az agyat, s létrejött lüktető hangjelenség neve: binaural beat. Ez a frekvencia az EEG alfa hullámtartományába esik, amit nyugodt, relaxált, befelé forduló figyelem tudatállapotában láthatunk. A binaural beat technológia tehát azt ígéri, hogy a megfelelő zenéhez kevert, jól megválasztott binaural beat hanghatásokkal a tudatállapotot módosító hatás érhető el. Komoly tudományos evidenciák egyenlőre nem támogatják ezt, azonban mégis úgy tűnik: számos pszichés probléma befolyásolható e technikával.

A Monroe Institute, Hemi-Sync és metazene.

Hemi SyncA binaural beat jelenséget már 100 éve ismerték, mikor egy amerikai üzletember, Robert A. Monroe 1958-ban kísérletezni kezdett vele. Állítólag olyan markáns testen kívüli élményekben volt része, hogy élete további részét a technika tanulmányozásának és terjesztésének szentelte. Munkája nyomán épült fel a ma Monroe Institute néven működő szervezet, mely a binaural beat technológiával készült zenei termékek fejlesztésével és terjesztésével foglalkozik. A zenéket kifejezetten a módosult tudatállapot elősegítéséhez választják, vagy komponálják. A zenéhez kevert, céltudatosan választott binaural beat felfokozza ennek hatását, innen a zenén túli zene elnevezése: metazene. A binaural beat technikát használó, egyik komoly kereskedelmi védjegy Hemi-Sync néven fut. Olyan hanghordozókat forgalmaznak, melyek kifejezetten speciális tudatállapotok elősegítését célozzák: mély relaxáció, meditáció, éber álom, testen kívüli élmény. Mások az agyat serkentik, és álmosságtól tanulási problémáig számos pszichés probléma segítését ígérik. A legtöbb Hemi-Sync CD a relaxációt célozza, és a zene ill. binaural beat hatásán kívül hipnotikus jellegű szuggesztiókat is alkalmaznak. Ha figyelembe vesszük a hipnózis jól ismert klinikai hatását, akkor könnyen elképzelhető, hogy az éber álom határán lebegő hallgatóra hatni fog a jól megválasztott szuggesztió.

A Hemi-Sync termékeit hazánkban is terjesztik, és egyre több CD-t lefordítanak magyar nyelvre is - a zenéhez társuló speciális szuggesztiók miatt. Saját tapasztalatomban a metazene valóban segíti a relaxációt, elalvást, vagy akár az éber álmodozást. Azonban komolyabb pszichés, esetleg testi probléma megoldását pusztán a zenehallgatástól nem tartok reális elvárásnak.

Egy másik kérdés, hogyan lehet kiválasztani az egyénre leginkább illeszkedő CD-t. Egy álmatag merengőnek nem fog segíteni egy relaxációs CD, a nagyzási hóbortban elvakult főnöknek pedig nem fog jót tenni, ha elalvás előtt azt suttogják a fülébe: "erős vagy, különleges vagy, és bármit megtehetsz". A megfelelő választásban hasznos lehet egy önismeretben jártas segítő.