Neuroterápia és biofeedback...a modern agykontroll Békéscsabán.

Blue Orange Black

Bejelentkezés, további info:
(+36)(30) 60-58-58-9

A hipnózis fogalma.

hypnosis-clockA hipnózis kétszáz éves történetét sarlatánok és színpadi mutatványosok színezik. Csúfolták ördögtől való fondorlatnak, és tudománytól idegen népbutításnak egyaránt. Aztán jött egy renitens, cingár kis emberke amerikában, aki a 60-as évektől fokozatosan sokkolta a pszichológus társadalmat hipnózison alapuló gyógyerejével. Milton H. Erickson örökre átformálta a hipnózisról alkotott fogalmainkat. Terápiás hatékonyságát lehetetlen volt semmibe venni, eredményeit a lélektan fogalmaival meg tudta magyarázni, és a hipnózis ellenállhatatlanul bevonult a pszichológia legitim eszköztárába. Napjaink sikeres, pragmatikus pszichológiai fegyverének, a neurolinguisztikus programozásnak (NLP) a gyökerei Ericksonig nyúlnak vissza. Terápiás technikáinak mintáját tudományos gondossággal elemezték, a követői pedig egységesen annak sikerét tudják reprodukálni. Az utóbbi évtizedek ideg-élettani kutatása pedig egyre világosabban képes megmagyarázni, hogyan működik a gyakorlatban olyan eredményesnek bizonyult hipnoterápia.

A hipnózis egy módosult tudatállapot, ahol csodálatos gyógyerők szabadulhatnak fel. A hipnózisra jellemző tudatállapotot transznak nevezzük. A hipnózis sokkal több, mint egy profán színpadi mutatvány. A hipnoterápia: céltudatosan vezetett kalandozás a tudattalan titokzatos birodalmában. A mai napig viták övezik magát a jelenséget, fogalmát, mechanizmusát is, de egy tényt senki nem vitat: a hipnózison alapuló kezelések sikeresen formálják a beteg gondolkodását, megéléseit és viselkedését.

A hipnózis alapja az a felismerés, hogy mindannyiunkban ott lapul a gyógyuláshoz szükséges belső erőforrás. Elménk hihetetlen mennyiségű tudást, tapasztalást tárol, és ebben a tudattalan információtömegben hatalmas gyógyerő rejlik. Agyunk rejtett kapacitásairól képet alkothatunk, ha megértjük, hogy a tudatos gondolkodás, a ráció csak egy kis felszínes hullámfodor a tudattalan működések óceánján. (A nyugalomban pihenő izomzat energiafogyasztása mintegy százszorosára fokozódik, ha aktív munkára fogjuk. Garri Kaszparov agya mindössze 1%-al fogyaszt több energiát intenzív mentális tréning - sakkozás - közben,  mint teljes nyugalomban. Az agy munkájának 99 százalékát tehát a tudattalan tevékenység teszi ki.)

A terápiás hipnózis egy vezetett meditációhoz hasonlít, mely során az elme lecsendesítésével hozzáférünk a mélyben lapuló tudáshoz, és ebből a mélységből merítjük a gyógyulás erejét. A racionális gondolkodás kiváló eszköz bizonyos probléma-megoldásra, azonban a logika törvényei, az írott és beszélt nyelv lineáris szerkezete szigorú keretek közé szorítják. (Próbáljuk például logikusan megmagyarázni a "szépség" fogalmát!) A hipnózis elcsendesíti a racionalitás hullámverését, így mélyen alá hatol a megértés. Szimbólikus, analógiás összefüggések kerülnek felszínre, melyek addig megközelíthetetlen tudást közvetítenek. Sokszor felszínre hozható e tudás, és a racionális megértés szintjén új összefüggéseket, megéléseket hoz. Máskor mélyen a felszín alatt dolgozik a terápia, és a logika eszközeivel megmagyarázhatatlan a gyógyulás.

 A hipnózis nem valami okkult varázslat. Sokkal inkább egy ideg-élettani ismeretekkel jól alátámasztható (neuroterápiás) technika, ahol a terapeuta vezetésével olyan változások történnek az agyműködésben, melyek a gyógyulás felé terelik a beteget. A hipnózis során a laza, relaxált, nyugodt állapotra jellemző alfa és théta agyhullámok alakulnak ki. (Ezért a hipnózis erősen hasonlít az alfa-théta neurofeedback működésére.) A beszédet és logikus tevékenységeket vezérlő bal agyfélteke elcsitul, és teret enged a tágabb összefüggéseket áttekintő, szimbólumokat kezelő jobb féltekének. Segítségével áttörhető a megrögzött káros szokásainkból fakadó ellenállás, és régi emlékeket pillanthatunk meg új összefüggésben. A régi asszociációs láncolatok helyett újak épülnek. Félelem helyett öröm és biztonság élménye kapcsolódhat a magasság képéhez - s a tériszony tovatűnik.