Neuroterápia és biofeedback...a modern agykontroll Békéscsabán.

Blue Orange Black

Bejelentkezés, további info:
(+36)(30) 60-58-58-9

Tévhitek a hipnózis körül.

hypnosis eyes closedKevés olyan gyógymód van, melyet több téves hiedelem övezne, mint a terápiás hipnózist. Legtöbben filmek, vagy színpadi mutatványok emlékeire gondolnak a szó hallatán. Alábbiakban az elterjedtebb tévedésekről lesz szó.

"A hipnózis olyan, mint az alvás."

A hipnózissal együtt jár a testi aktivitás csökkenése, ellazulás, és bizonyos álmosság érzés. Az alvás mélyülése során a tudat fokozatosan elvész, a hipnózis során azonban nem feltétlenül. Eleinte sokan csalódottan veszik tudomásul, hogy mindenre emlékeznek, és nem aludtak el a hipnózis során. Ettől az még működik. A hipnózis során az ébrenléthez hasonló agyhullámokat lehet az EEG-n látni, az alvás során lassú hullámok és jellegzetes hullámképek (alvási orsók) láthatók. Alvás helyett a hipnózis inkább egyfajta fókuszált figyelem állapotának felel meg, ahol a figyelmet a terapeuta irányítja, a páciens pedig jobban képes koncentrálni bizonyos megtapasztalásaira.

"A hipnotizőr képes átvenni a páciens irányítását."

Tapasztalat hiányában mindenki leginkább a kontroll elvesztésétől fél. A moziban látható hipnózisban az alany nem ritkán szabad akarata ellen látszik tenni, zavarba ejtő dolgokat. A kezdő páciensek sokszor félnek az önkontroll feladásától, mert tartanak tőle, hogy valami mély titok leleplezésére, akaratuk ellen való cselekvésre bírják őket. Nos, ez tévedés. A hipnózis során senkit nem lehet szabad akaratának feladására késztetni, és szándéka ellen irányítani. Ez azonnal ellenállásba ütközne, és a hipnotikus állapot megszakadásához vezetne. A hipnózis során alkalmazott szuggesztiók mindig a beteg komfortját és jól-létét célozzák. A páciens természetesen önként feladja az irányítást annak érdekében, hogy a terapeuta átvezesse saját tudattalan, megrögzött korlátain. Ennek az önfeladásnak a mértéke mindenkor a terapeuta és kliens között felépült bizalomtól függ.

"Csak a gyenge jellemű, szuggerálható emberek hipnotizálhatók."

A terápiás szuggesztiók mindig olyan útirányt jelölnek, ami egyezik a pácien vágyott céljaival. Jó közérzet, nyugalom, elengedettség, békesség, önbizalom - olyan javaslatok, melyek elfogadása nem ütközik a hinotizált érdekeivel. Működésüket nem a páciens karaktere befolyásolja, hanem az, mennyire illeszkednek a fejlődésének útjához, és mennyire ügyesen alkalmazza őket a terapeuta.

"Elveszítem a tudatomat, és nem fogok semmire emlékezni."

A legritkább esetben sikerül olyan mély hipnózist létrehozni, ami után nem marad tudatos emlék. A terápiának ez nem célja, és nem is feltétele. A legtöbben egy jól ismert elmeállapotként élik meg a hipnózis. Ugyanazt érzik, mint amikor a környezet zajait észre sem véve, elmélyülten egy dologra koncentrálnak. Láttak már kisgyermeket elmélyülten játszani? A természetes transz állapotában van.

"Mindenre emlékszem. Nem is voltam hipnózisban."

A játékban elmerülő kisgyermek példáját folytatva: mind a tizenhárom alkalomra emlékszik, amikor édesanyja vacsorához hívta. Csak éppen nem fordította el figyelmét a játéktól. A transz élménye, a hipnózis működése nem kötődik az emlékezet kieséséhez. A hipnózis során jól ismerten létrehozható emlékezetkiesés élménye is, de a terápia célja rendszerint nem az amnézia, hanem sokkal inkább annak tudatos elfogadása és alkalmazása, amit a kliens megélt a hipnózis során.

"Engem nem lehet hipnotizálni."

A kigyermek példája is jól mutatja: a hipnózis egy természetes, velünk született képesség. Mindenkinek voltak, és rendszeresen vannak transz-állapotai. Az autópályán 500 km-t vezetve volt már olyan élménye, hogy nyitott szemmel nézte az utat, de hirtelen megmozdulva úgy érezte, mintha akkor ébredt volna? Mindenre emlékszik, nem aludt. Transzban volt. A terápiás kapcsolatban a hipnózis nem a terapeuta képességein múlik. A kliens dönti el, mennyire hajlandó beleengedni magát a transz gyógyító ménységeibe. Az tudattalan ellenállást ügyes terapeuta meg tudja kerülni, de akarata ellen senkit nem kíván hipnotizálni. (Ellentétben a legtöbb tévéreklámmal.)

Egy kis saját élmény...

A hipnózist övező tévhitek hosszan sorolhatók. Magam éppolyan sztereotípiákban gondolkodtam róla, mint a legtöbben. Azután jött egy véletlen, mely elvezetett dr. Daubner Béla kurzusához aki hazánkban egyik legkomolyabb szaktekintélye a témának. Kezdeti szokásos szkepszisem akkor kezdett lassan oldódni, mikor rádöbbentem: a hipnotizálhatóságomnak egyetlen akadálya van - saját ellenállásom. Csakhogy az ellenállásommal kirekesztem magam valamiből, ami erősen érdekel, és saját merev karakterem védem, melyet nem óvhatok tovább, ha fejlődni szeretnék. Ezt követően fokozatosan megéltem, mire képes e technika, és milyen hatékony segítséget jelent az önismeret útján. Ma  már elmondhatom: amit tudok a hipnoterápiáról, azt jórészt Daubner Bélának köszönhetem.