Neuroterápia és biofeedback...a modern agykontroll Békéscsabán.

Blue Orange Black

Bejelentkezés, további info:
(+36)(30) 60-58-58-9

A szívkoherencia: az együttérzés hullámhossza.

heart-knowsCarl Jung önéletrajzában (Emlékek, álmok, gondolatok) beszámol egy megindító találkozásáról Ochwiay Bianoval, a pueblo indián törzs sámánjával:

- A fehérek mindig akarnak valamit. Aggódók, és nyughatatlanok. Nem tudjuk, mit akarnak. Nem értjük őket, és úgy hisszük, hogy őrültek.

- Miért hiszitek őrültnek őket? (Jung)

- Mert a fejükkel gondolkodnak.

- Miért? Ti mivel gondolkodtok?

- Mi itt gondolkodunk – mondta Biano – és a szívére mutatott.

A tudomány lassan kezdi utolérni az idős indiánt. A szívnek kb. negyvenezer idegsejtből álló saját agya van, mely szoros összhangban dolgozik a mögötte lapuló, mintegy 300 millió idegsejtet tömörítő napfonattal (plexus solaris). A jobb szívfél az akaratlan légzésünkért felelős rekeszizom felszínén nyugszik, és az izom elmozdulása minden légvételnél befolyásolja a szív elektromos tengelyét, és működését. Double-torusA rekeszizom, szív, és napfonat között folyamatos kommunikáció zajlik. A szív továbbá folyamatosan beszél az agyhoz, legalább két csatornán keresztül: az agytörzshöz felszálló idegpályák elektromos impulzusaival, illetve a szívütések által keltett elektromágneses hullámokkal, melyek sok ezerszer erősebbek, mint az agysejtek rezgésével kialakuló elektromágneses mező. A szívütések által keltett (toroid alakú) elektromágneses tér 3-5 méter távolságból is jól észlelhető. A szívütések energetikai fölényét megértve tehát nem meglepő, hogy a kutatások szerint az emberi test billiónyi sejtjét összehangoló, domináns pacemaker maga a szív, melynek ütéseire rezonál az agy, és annak neuron-nyúlványaival behálózott test egésze.

Amint másutt kifejtettem, a szívműködés változékonysága (pulzustartomány) a túlélés záloga, mert az egészséges szív minden pillanatban válaszol a környezeti kihívásokra, és újrahangolja a szervezetet. Az egészséghez azonban más is szükséges, mint érzékeny válaszkészség, hiszen kiegyensúlyozatlan érzékenység esetén „űzött vadként” élnénk. Kell hozzá a harmónia, az asszimiláció, az egyensúly, a nyugalomba visszatérés képessége is. Jung idős indiánja még hallgatott a szívére, és napjaiban teret adott a csendes szemlélődés, visszavonulás gyógyító perceinek is. Élettani értelemben ez a rekeszi légzés, és a szívműködés harmonikus összehangolását jelenti, mely lecsendesíti a vegetatív idegrendszert, rezonáns összehangolódást hoz létre szív és agy között, mely az egész testet nyugalomba helyezi, és felkészíti egy újabb kihívás fogadására. Szívkoherenciának hívjuk ezt a gyógyító állapotot, melyet nagyon egyszerű eszközökkel elérhet az, kiben megérett az öreg sámán bölcsessége. A szívverés által keltett erős elektromágneses tér ama megfigyelést is érthetővé teszi, hogy az egymás mellé kerülő emberek szívütései hatást gyakorolnak egymásra. A pozitív érzelmeket ápoló, szívkoherens állapotban sugárzó ember környezetébe kerülők jól mérhetően felveszik annak „adását” szívük rezonál a koherens állapotra, és nemcsak annak szívritmusát veszik át, de a hangulatát is! Persze nem új a tudás, hiszen már Huygens észrevette, hogy az egymás közelébe kerülő testek rezgése hamarosan szinkronizálódik. Amit viszont csak mostanában kezdünk megérteni, hogy milyen fontos szerepe van az emberek közötti kommunikációban a szív rezgéseinek. Szeretetteljes házasságban a együttműködést a szív is tükrözi: az alvó házastársak szíve is összhangban működik! (McCraty 2003)

pet-therapyA tudattalan információcsere nem csak emberek között működik, és a verbális kommunikációra képtelen állatok talán még érzékenyebben reagálnak rá. A szívek harmonikus együttműködését így megfigyelték a kutyáját simogató kisgyerek és a kedvenc között is. Teljesen érthetővé válik ezután, hogyan ragad át a lovas idegessége lovára, miként gyógyíthat egy szeretett állat közelsége, vagy miként tudta leolvasni Clever Hans, a számolni képes ló a környezetében álló emberek finom testbeszédét, és elvárását. A lecke azonban még ennél is fontosabb. A szív rezonanciájával terjedő érzéseink ragályosak, mint azt a nevetés fertőző jellege is bizonyítja. Aki szeretné megélni a pozitív érzések sodró erejét, annak a következő Everness Fesztivált ajánlanám tapasztalásra, ahol 2014-ben már 4000 ember emelte egymást a magasba. Lehetőségünk van ezért tudatosan eldönteni, hogy miféle érzések járványát szeretnénk terjeszteni. Hanyatló fogyasztói kultúránk félelmet, szorongást, haragot és türelmetlenséget tanít, és a jelek szerint semmi más nem mentheti meg a pusztulástól – csak az együttérzés. Az együttérzés és annak testi kivetülése: a szívkoherencia tehát nem csak a személyes egészség eszköze, hanem lehetőség a pusztuló Gaia felemelésére is. Ezt a lehetőséget kívánja támogatni a szívkoherencia jelenségének legnagyobb tudományos támogatója (Institute of Heartmath) a Global Coherence Initiative létrehozásával, ahol az együttérzés közös gyakorlásával tehetünk arra kísérletet, hogy a gyermekeinknek egy szebb jövőt hagyjunk hátra.