Neuroterápia és biofeedback...a modern agykontroll Békéscsabán.

Blue Orange Black

Bejelentkezés, további info:
(+36)(30) 60-58-58-9

A szívkoherencia - harmóniában szív és lélek.

A szívkoherencia egy figyelemreméltó öngyógyító élettani állapot: a légzés és a szívműködés harmonikus összehangolódása. Testünk meghatározó bioritmus-generátora a szív. A koherens szívműködés az egészség ritmusát sugározza.

(Alábbiak megértéséhez erősen ajánlott a pulzustartomány fogalmának és élettanának előzetes tanulmányozása.)

A szívműködés minden életfolyamatunkra reagál, de egyik legfontosabb a légzés befolyása. A belégzéssel a szív gyorsul, kilégzés alatt lassul a szívműködés. Egy megfelelő légzési mintát követve, a szívfrekvencia variabilitás fejezetében bemutatott kaotikus frekvencia-görbe figyelemreméltó módon átalakul:

Az alsó ábra jellegzetes szinus-görbéjét nevezzük a szívkoherencia állapotának. Miért? Mert ebben az állapotban a szív gyorsulása és lassulása maximálisan követni képes a belégzés és kilégzés hatásait - tehát légzés és szívműködés harmonikusan összehangolt, koherens.

A szívkoherencia görbéje nagyon fontos tulajdonságokat tesz láthatóvá és könnyen érthetővé. A szinuszhullám amplitúdója a szív leggyorsabb és leglassabb állapotai közötti különbséget mutatja, ami (némi pongyolasággal) a pulzustartománynak felel meg. Ennek a görbének a beszűkülése, tehát a csökkenő variabilitás kíméletlenül megmutatja a betegséget, és egy közelgő szívhalál előhírnöke. A szinuszhullám másik mérőszámának, a ciklusidőnek még meglepőbb tulajdonsága van: csecsemőtől aggastyánig, csontsoványtól dúskövérig egészségi állapottól függetlenül mindig közelítőleg tíz másodperc. Más megfogalmazásban: a szívkoherencia szinuszhulláma akkor lesz a legnagyobb amplitúdójú, ha percenként hat lassú, egyenletes kilégzéssel próbáljuk a szívet „visszalassítani”. Mit jelent ez? A percenként hatszori ingerléssel a szívünket gyorsító és lassító reflexfolyamatok összhangba, rezonanciába kerülnek és egymás hatását maximálisra felerősítik. Az előzőekben érintett légzési arritmia alapján mint ismeretes: belégzés során a szív kicsit felgyorsul, kilégzéskor lassul. Fentiek alapján logikusan összeállhat a tapasztalati tény: a szívkoherencia felidézéséhez percenként hat mély, lassú (rekeszi, hasi típusú) légvétel szükséges!

A percenként hatszor ismételt mély, hasi (abdominális) légzés mintáját a szív képes felvenni és követni: légzés és szívműködés koherenciába kerül. Ebben az állapotban a szív maximális felgyorsulása és visszalassulása megmutatja a szív rugalmasságát, és a vegetatív idegrendszer általános tónusát. A pulzustartomány a kiválóan tükrözi a szív általános egészségi állapotát, reakciókészségét. A 24 órás EKG-monitorizálás (Holter) során a kardiológusok is felismerték, hogy a közelgő szívhalál egyik legkomolyabb előjele a szívritmus-változékonyság beszűkülése. Amit ellenben kevéssé tudnak, így elmulasztanak kiaknázni: a szívkoherencia aktív, tudatos felidézésével a beszűkült pulzustartomány ismét növelhető, a növekvő amplitúdó pedig az egészségi állapot javulását jelenti!

A szívkoherencia élettani alapjai.

Minden életműködésünk bizonyos rezgés-szerűen visszatérő ismétlődéseket és ritmust mutat. A ritmus rezgésszámát, frekvenciáját az életfunkciók egyensúlyát biztosító szabályozó folyamatok tehetetlensége határozza meg.

Az egyensúlyból kimozduló életfolyamatot negatív visszacsatolásos (negatív feedback) erők terelik vissza az egyensúlyi helyzetbe. A szívritmus és vérnyomás szabályozásában az egyik legnagyobb hatású szabályozási kört az ún. baroreceptor reflex képezi. A lelassult szívverés a vérnyomás azonnali csökkenését okozza, ami a nyaki verőér oszlásánál található nyomásérzékelők (receptorok) izgalmát kiváltva a IX. agyidegen keresztül az agytörzsbe jut, átkapcsolódik és a szívet lelassító X. agyideg (bolygóideg) működését gátolja, ezzel párhuzamosan a szívet serkentő szimpatikus idegrostokat erősebb munkára ösztönzi. Így a szív ismét visszagyorsul, s a vérnyomás helyreáll. Ennek az eseménysornak kb. 10 másodpercnyi "tehetetlensége van, ezért a szívritmus szabályozásában egyik legfontosabb visszacsatolásos folyamat másodpercenként 0,1 ciklus (azaz 0,1 Herzt, Hz) frekvenciájú rezgőmintát hoz létre. A légzés szívritmust befolyásoló szerepét már említettem, hatását egyébként szintén a X. agyideg közvetíti a szívnek. Ha a légzést megfelelő módon és ritmusban hozzáigazítjuk a baroreceptor-reflex fent részletezett "rezgéséhez", akkor a légzés és szívritmus egymással szinkronba, rezonanciába kerül, egymást erősíti és harmonikus, minden eddiginél nagyobb szívfrekvencia változékonyság áll elő: belégzéskor jelentősen gyorsul a szív, kilégzéskor erősen lassul. Ez a szívkoherencia állapota. A reflexív tehetetlenségéből adódó 0,1 Hz frekvenciából következik, hogy a belégzések között eltelt időnek is 10 másodperc körül kell lennie a légzés és szívműködés koherens állapotának kialakulásához. Ez percenként 6 lassú, folyamatos (hasi, rekeszi) belégzést jelent az átlagos percenként 16-os légzésszámmal szemben. Ettől a légzési ritmustól bármelyik irányba eltérve a szív gyorsulás-lassulása nem képes tovább követni a légzést, és a szívritmus ismét az első ábra kaotikus mintázatát veszi fel.

Mi a szívkoherencia tréning jelentősége?

A megfelelő légzéstechnikával koherens rezonanciára serkentett, szabályozott szívműködés azt jelzi, hogy a teljes zsigeri idegrendszert kiegyensúlyozott működésre serkentjük. A vegetatív idegrendszer mindkét oldalának (szimpatikus és paraszimpatikus) tónusa fokozatosan csökken, és egy alacsonyabb aktivitás mellett maradnak egyensúlyban. A rendszeres tréning a pulzustartományt növeli, ami a rugalmasabban alkalmazkodó, egészségesebb szívet jellemzi.

A szívkoherencia biofeedback a kardiovaszkuláris kockázatot csökkenti. A vegetatív idegrendszer tónusának csökkenése azonban nem csak a szívre előnyös: a szervezet általános stressz-szintjének csökkenését jelenti. Ilyen módon lehet megfelelő légzéssel magas vérnyomást, menedzser-betegséget, pánik zavart, depressziót, vagy éppen irritábilis bélpanaszokat kézben tartani.

A következőkben megtudhatja, hogyan működik a szívkoherencia tréning a gyakorlatban.