Neuroterápia és biofeedback...a modern agykontroll Békéscsabán.

Blue Orange Black

Bejelentkezés, további info:
(+36)(30) 60-58-58-9

Neurofeedback történelem - dióhéjban.

Érdemes áttekinteni eme ígéretes gyógymód múltját, jelenlegi eredményeit, hogy megsejthessük, milyen távlatokat rejthet a jövő gyógyászatában.

 

A múlt.

Az elektrofiziológia és neurológia termékeny házasságához vezető egyik első lépés volt, mikor a XIX. sz. végén észrevették, hogy az élő állatok agya felől elektromos jelek vezethetők el. 1920-ban Hans Berger elkészítette az első emberi elektro-enkefalogramot (EEG), elkülönítette az alfa és béta hullámokat, és kiemelt egy 10 Hz-es domináns frekvenciát, melyet azóta is Berger-ritmusnak nevezünk. Munkáját 1929-ben publikálta, melyben kifejti, hogy az EEG eltérések mögött klinikai tüneteket okozó betegségek húzódnak.

A XX. század első felében meglehetős pontossággal tisztázták a központi idegrendszer anatómiáját, és élettanát. A vegetatív idegrendszert az akaratunktól független, automatikus életműködések mögött felismerhető önálló szabályozóközpontként azonosították. 1960-ra azonban Neal A. Miller kutatásai igazolták: az operáns kondicionálás eszközeivel az automatikus életműködések befolyásolhatók, és ezzel minden biofeedback tréning elméleti alapjait rakta le. 1963-ban Basmajian demonstrálta az elektromos kapcsolatot az idegműködés és az izomösszehúzódás között, ezzel létrejött az elektromyográfia (EMG) tudománya. Definiálta azt a legkisebb ideg-izom egységet (motor unit), melyen keresztül az izom átveszi a működtető ideg elektromos kisüléseit. Igazolta, hogy a motoros egységekben már azt megelőzően növekedni kezd a kisülési frekvencia, hogy valójában megmozdulna az izom. Ha a kísérlet során megmutatják az elvezetett elektromos jeleket, akkor a résztvevők képesek elnyomni a motoros egység kisüléseit, és ezzel képesek relaxálni a még meg sem mozdított izmokat. Ennek később komoly klinikai jelentősége lett, azonban már akkor világosan megmutatta: az elme és test együtt működik, és közöttük kétirányú kapcsolat él.

Szintén 1963-ra tehetők R. Kamiya kutatásai, melyekben arra volt kíváncsi: képes-e az ember szándékosan létrehozni és észlelni a saját agyhullámait? Valahányszor a kísérleti alanyok fejéről elvezetett EEG a kívánt 8-12 Hz frekvenciájú alfa hullámkitörést mutatott, az alanyt szóban megerősítették. A kísérlet teljes siker volt: a résztvevők hamarosan képesek voltak szándékosan gyönyörű alfa agyhullámokat produkálni. A mai napig ezt a kísérleti elrendezést rekonstruálja minden biofeedback tréning:

  • egy testből elvezetett, addig érzékelhetetlen biológiai jel (jelen esetben EEG),
  • a tanuló megerősítése valahányszor a jel mutatkozik,
  • és az addig automatikus biológiai működés akarattal utalhatóvá válik.

Kamiya alfa tréningje után kevéssel Green, Green és Walters, valamint Budzynski az alfa mellett a théta hullámokat megerősítve az álom és ébrenlét határvidékére kalauzolta pácienseit, ahol a személyiség minden addiginál mélyebb rétegeihez férhettek hozzá. Megnyílt az út az addig egyeduralkodó pszichoanalízisnél lényegesen gyorsabb, hatékonyabb pszichoterápia felé. Ez volt a pszichológia és a biofeedback tréning zseniális ötvözése, és az alkalmazott pszichofiziológia hajnala. A test és lélek egységét helyreállító forradalmi jelentőségű technika restaurálta és tudományos alapokra helyezte a holisztikus gyógyászatot.

A neurofeedback gyakorlati jelentősége nem merül ki egy új pszichoterápia támogatásában. Hamarosan korszakalkotó jelentőségűnek bizonyult a gyógyászat számos területén, s ennek eredménye a mentális betegségek és viselkedészavarok új megközelítése, neurológiai kórképek újraértelmezése, a stressz kezelés új távlatai, vagy éppen az atléták, sportolók, előadóművészek csúcsteljesítményét támogató tréning. A neurofeedback gyógyászati felhasználását megalapozó első kísérletek Barry Sterman nevéhez köthetők, munkássága az epilepszia ismertetésénél olvasható. Véletlen események sorozata vezetett odáig, hogy a módszeres alapkutató Sterman intézetéből került ki az első neuroterápiás sikertörténet. A laboratóriumából önkéntes kísérleti alanynak jelentkező Mary Fairbanks a gyógyszeresen kezelhetetlen, 15 éves epilepsziás rohamaitól megszabadulva szerzett jogosítványt, és ezzel beíratkozott a neurofeedback terápia történelmébe. Miután Sterman publikálta eredményeit, a szakmai körökben természetesen támadt némi mozgolódás. Joel Lubar, aki sok éve foglalkozott a figyelemhiány-hyperaktivitás kezelési lehetőségeivel, azonnal felvetette: miért ne használhatna az EEG-biofeedback e gyermekeknek? Egy évre elszegődött Sterman munkacsoportjához, és sikeresen igazolta, hogy a neuroterápia minden eddiginél hatékonyabban gyógyítja figyelemhiányos gyermekek tüneteit.

Margaret Ayers saját fejlesztésű neurofeedback készülékkel indulva a koponyasérülést szenvedettek rehabilitációjában lépett hatalmasat. Szintén ő lépett először piacra a neuroterápiával, mint egészségügyi szolgáltatással. Ayers kezelte sikeresen Siegfried és Susan Othmer gyermekét, akik ezen felbuzdulva egész életüket a neuroterápia fejlesztésének és elterjesztésének szentelték. A mai napig megfontolt, apró lépésekkel haladva praktizálnak és elévülhetetlen érdemeket szereztek a technika megismertetése, elfogadtatása terén.

Az 1970-80-as években a neurofeedback tréning sikeres kezelésnek bizonyult számos addig gyakorlatilag kezelhetetlen állapotban. Az egyre gyarapodó elektrofiziológiai adatok ismeretében fejlődésnek indultak azok a normatív adatbázisok, melyek a statisztikailag normálisnak tekinthető agyműködés EEG jellemzőit tartalmazzák. Ezzel lehetővé vált az egyes emberek EEG-feltérképezése (brain-mapping) során nyert adatok összehasonlítása az átlagos népességgel, mely alapján egyfajta normalizációs jellegű, célzott terápiás protokoll tervezésére nyílik lehetőség.

A személyi számítógépek döbbenetetes fejlődése és elterjedése a 90-es évekre lehetővé tette a sorozatgyártásra alkalmas, megbízható és megfizethető árú neuroterápiás készülékek elterjedését, melyekből akár személyi felhasználásra is elérhető konfigurációk vásárolhatók.

A jelenkor.

A neurofeedback története az Egyesült Államokból indult, és a mai napig magasan itt a legnagyobb az elterjedtsége. A közelítőleg 7.000 praktizáló neuroterapeuta képzését és működését két hivatalos szervezet minősíti és felügyeli. A technika alapjainál bábáskodó első bátor pionírok többsége a mai napig aktívan és eredményesen praktizál. A terapeuták évente több országos és nemzetközi kongresszuson cserélnek tapasztalatokat, melyeket kifejezetten a neuroterápia témájának szentelnek. A szakemberek élénk internetes fórumokon szoros napi kapcsolatot ápolnak, és meglehetősen segítőkészen támogatják egymást azért, hogy a technika minél szélesebb körökhöz érjen el.

A kezdeti kísérletek után a neurofeedback olyannyira egyértelmű terápiás eredményeket produkált, hogy villámgyorsan az "utcára került" és elterjedt. A tudományos megalapozottságát vitató hangokra válaszul lassan gyarapodnak azok a tudományos igényeket is kielégítő összehasonlító jellegű vizsgálatok, melyek a gyakorlatban már kitűnően vizsgázott gyógymódot lassan hivatalosan is megerősítik.

A fokozatosan fejlődő és finomodó neuroterápiás készülékek legnagyobb gyártói szintén Észak Amerikában székelnek, bár a közelmúltban Európában is feltűnt egy rendkívül színvonalas fejlesztés. Az EEG technika egyre megbízhatóbb és reprodukálható méréseket produkál, a visszajelzésre szolgáló szoftveres megoldások villámgyorsan fejlődnek. Amerikából több évtizedes késéssel települt át a tudomány Európába, de alkalmazása töretlenül növekszik. Létrejött a biofeedback európai ernyőszervezete, és körvonalazódik egy uniós konszenzus a terápia szabályozására.

Hazánkban a biofeedback és neurofeedback módszerei csaknem ismeretlenek. Magyarországon elsősorban pszichológusok vonalán kezdődött a neurofeedback meghonosodása, és legtapasztaltabb alkalmazója ma is egy pszichológus: Dr. Fehér Gabriella. Egészségügyi és pedagógusi diplomások részére kreditpontos, akkreditált képzések indulnak, ahol a neuroterápia alapjait és gyakorlatát ismeri meg évente több tucat érdeklődő. Többségük a nevelési tanácsadó hálózathoz kapcsolódóan problémás gyermekek fejlesztésére használják a gyógymódot, de elérhető az alfa-théta mélyterápia, megtalálható a peak performance tréning, vagy a jóga gyakorlók tanfolyami előrehaladását objektíven kimutató felhasználás is.

Mindazonáltal a jobb sorsra érdemes biofeedback és neurofeedback lehetőségeinek töredékét sem használjuk ki napjainkban. A technika gyakorlatilag alig ismert, médiavisszhangja nincs, a használatos szakkifejezések tekintélyes részének pedig még magyar elnevezése sincs. Budapesttől eltekintve az ország csaknem egybefüggő fehér folt az ellátottságot illetően. A tömegek, kik profitálhatnának egy agytréningből, az információk ínségével és tájékozatlansággal küzdenek. A témát taglaló magyar nyelvű szakirodalom nem létezik. Stresszbetegségek tizedelnek bennünket, és az egészségügyi szolgáltatók éveken keresztül kezelnek hiperaktív gyermeket, autistát vagy éppen migrént anélkül, hogy tudatában lennének: létezik hatékony kiegészítő gyógymód! Weboldalunk ilyen körülmények között próbál ismeretlen foltokat bevilágítani, és egy csaknem szűz őserdőben utat törni.

 (A technikát alátámasztó további információ, tudományos irodalom a hasznosságok között található.)