Neuroterápia és biofeedback...a modern agykontroll Békéscsabán.

Blue Orange Black

Bejelentkezés, további info:
(+36)(30) 60-58-58-9

Terápia, avagy tréning?

training1A neurofeedback gyakorlata közelebb áll egy tanulási folyamathoz, tréninghez, mint hagyományos értelemben vett gyógyításhoz.

A neurofeedback kezelés valójában nem gyógykezelés a szó orvosi értelmében. A tudományos orvoslás a „normálistól” eltérően működő embert egyre kisebb részekre tagolva egyre több néven nevezhető betegség nevével illeti. Az orvos a magas technikai háttérrel, jó hatásfokkal diagnosztizált számtalan testi-lelki eltérés mögött található elemi élettani vagy szervi változást próbálja korrigálni gyógyszerrel, vagy beavatkozásokkal. A beteg pusztán tárgya a gyógyulási folyamatnak – szerepe csupán a műtét elszenvedése vagy a tabletták szedése. A cselekvő gyógyító a kés vagy a tabletta. A beteg a gyógyulási folyamatnak passzív részese. Ez a szemlélet a részek felől támadva, a beteg személyét és személyiségét átlépve próbálja felgyógyítani az egészt. Korlátait jól jelzi a tény, hogy a döbbenetesen szaporodó krónikus betegségeket, civilizációs ártalmakat legjobb esetben is csak kezelni tudja, meggyógyítani azonban nem. Az orvosi kezelés tehát nem igényli a beteg aktív közreműködését, annak passzív elszenvedője.

A neurofeedback terápia ezzel ellentétben egy aktív tanulási folyamat, amit a beteg céltudatos folyamatos visszajelzéssel, speciális számítógépes támogatással képes hatékonyan elvégezni. A tréning az agytevékenység rezgési mintázataiban segít korrigálni a testi működési zavarok mögött meghúzódó jellegzetes változásokat. Az elme és test egységének holisztikus szemlélete magától értetődővé teszi, hogy az agytevékenység optimalizálása a test gyógyulását vonja magával. Ebben az öngyógyítási folyamatban a páciens aktív közreműködő és motivált partnere a terapeutának. A neurofeedback tréner csak kitűzi a gyógyuláshoz befutni szükséges pályát, méri a részidőket, és mérőműszereivel folyamatosan visszajelzi, ha a tanuló a helyes nyomvonalon halad.

A neurofeedback tanulási folyamata a kerékpározni tanuló kisgyermek mintájához hasonlítható. A biciklizést lényegét akárhogyan is próbáljuk elmagyarázni, lehetetlen szóban megtanítani. Azonban, ha kerékpárra ültetjük a gyermeket, és átmenetileg támogatjuk, akkor azonnal érezni kezdi a gravitáció munkáját (ez a feedback, visszacsatolás), és hamarosan megérzi a mozdulatokat, melyek az egyensúlyban maradását biztosítják. További nagyon fontos hasonlóság: aki egyszer megtanult kerékpározni, soha többé nem veszíti el ezt a tudást. A neuroterápia során új működési mintázatokat tanuló agy is aktívan tovább használja az elsajátított képességet, ezért a betegségek javuló tünetei a tréning sorozat befejezése után sem szoktak visszatérni.